Ring Type Joint
 

واشرهای فلزی بوده که معمولا برای آب بندی در شرایط سخت دما (تا 1000 درجه سانتی گراد) و فشار حداکثر تا 20000 PSI  کاربرد دارند.

جنس این واشرها براساس شرایط دما و مواد جریانی از فلزات مختلفی مانند:

Soft Iron ،SS304  ،SS316  ،Titanium  و Inconel 825 و . . .  انتخاب می گردد.

واشرها درسه مدل R، RX، BX می باشند.  

مدل R به دو شکل اتصالات رینگی با سطح مقطع هشت ضلعی (Octagonal) و اتصالات رینگی با سطح مقطع بیضی (Oval) می باشد و جهت مصرف در فشارهای پایین تر و عموماً تا کلاس 2500 PSI  کاربرد دارد.

 مدل RX جهت مصرف در شرایط فشار بالاتر و عموما تا کلاس  5000 PSI استفاده می گردد.

مدل BX برای فشارهای بسیار بالا تاکلاس 20000 PSI استفاده می گردد. این مدل بیشتر برای اتصالات فلنجی که

دارای فشار بالا می باشد استفاده می گردد. (از قبیل سر چاه های گاز و نفت)

این واشرها بر اساس استانداردهایASME B 16.20 ،API 6A  و . . . تولید می گردند.

.Standard Table Of Ring