Ring Type Joint
 

واشرهای فلزی بوده که معمولا برای آب بندی در شرایط سخت دما ( تا 1000 درجه سانتی گراد ) و فشار حداکثر تا 20000 PSI  کاربرد دارند .

جنس این واشرها براساس شرایط دماو مواد جریانی ازفلزات مختلفی مانند :

Soft Iron ،SS304  ،SS316  ،Titanium  و Inconel 825 و . . .  انتخاب می گردد.

واشرها درسه مدل R ،RX ،BX می باشند .  

مدل R به دو شکل اتصالات رینگی با سطح مقطع هشت ضلعی (Octagonal) واتصالات رینگی با سطح مقطع بیضی

 (Oval) می باشد وجهت مصرف در فشارهای  پایین تر و عموماً تا کلاس 2500 PSI  کاربرد دارد.

مدل RX جهت مصرف در شرایط فشار بالاتر و عموما تا کلاس  5000 PSI استفاده می گردد.

مدل BX برای فشارهای  بسیار بالا تاکلاس 20000 PSI استفاده می گردد . این مدل بیشتر برای اتصالات فلنجی که

دارای فشار بالا می باشد استفادهمی گردد. (از قبیل سرچاههای گاز و نفت )

این واشرها بر اساس استانداردهایASME B 16.20  ،API 6A  و . . . تولید می گردند .

.Standard Table Of Ring