Double Jacketed Gasket
 

 واشرهای دبل جکت یکی از مهمترین واشرهای نیمه فلزی بوده که به دلیل استحکام مواد فلزی و قابلیت فشردگی فیلر، مناسب برای آب بندی در فلنجهای باریک و سطوح دارای اشکال پیچیده با فشارهای بالا می باشد . مهمترین کاربرداین نوع واشرها در مبدلهای حرارتی و کلاهک شیرها  است .این واشرها شامل پوسته فلزی (Soft Iron ، SS304 ، SS316 ، SS321 و ...) و ماده پر کننده غیر فلزی (ASB ، GRPH ، PTFE و  ( CERAMICهستند در حالیکه ماده پرکننده سبب بوجود آمدن انعطاف می گردد و پوشش فلزی باعث مقاومت گسکت در برابر فشار ، دما وخوردگی می باشد .

ضخامت معمول این نوع واشرهای 3.2 mm می باشد.

پارتیشن معمول این نوع گسکت ها شامل  2 Partition ، 3 Partition  ، 4 Partition ، Z Partition ،Y Partition  و .... می باشد.