دفتر مرکزی

تهران – خیابان شهید کلاهدوز ( دولت ) – کوچه صدرا - پلاک 2

تلفن : 1-26602550 -021   --  22647580 -021

فکس : 26602553-021

آدرس الکترونیکی (صنایع واشر سازی بهتا): Behta@behta.ir

آدرس الکترونیکی( صنعت سازه ثمین): Samin@behta.ir

آدرس الکترونیکی( برنا تدبیر بهتا): Info@behta.ir

آدرس الکترونیکی( صادرات تدبیر بهتا):  Trading @behta.ir

map

کارخانه

اهواز ، شهرک صنعتی شماره سه، خیابان سازندگی، فرعی چهارم
صندوق پستی : 1008-61635
تلفن : 14-4427211 -0613 ، 3054311-0916
فکس : 4427217-0613