پروژه های در حال انجام

 
  • خدمات مهندسی و مهندسی کارگاهی در پروژه فونداسیون و سازه های فلزی Pipe rack ،Shelter   و پلتفرم های و تجهیزات LLI در واحد فراورش CTEP
  • خدمات مهندسی و مهندسی خرید در احداث مجموعه میتریگ و پمپ خانه به همراه تسهیلات سرچاهی میدان نفتی پایدار غرب، آبان  و چشمه خوش
  • خدمات مهندسی و مهندسی خرید در پروژه تعویض 35 کیلومتر از خط لوله 12 اینچ گاز زیلایی به اهواز 2  به همراه ایستگاه های توپک رانی

 

پروژه های انجام شده

  - احداث موقعیت های 11 چاه جدید و جاده های دسترسی میدان نفتی دانان
- مهندسی کارگاهی فاز 14 – شرکت IPMI
- تسهیلات سرچاهی و خط لوله جریانی چاه موقعیت E015N تنگه بیجار
- طراحی خطوط لوله LPG به کریدور پارس 2 – شرکت پترو پالایش کنگان
- طراحی تفصیلی و خدمات خرید پروژه Mobile Oil Treating & Desalting Units
- طراحی مهندسی تفصیلی بازیافت فلرهای پالایشگاه دوم پارس جنوبی
- طراحی پایه و تفصیلی ارتقا سامانه آتش نشانی در انبارهای نفت شهر های ایلام, سنندج , بانه , میاندواب و خوی
- تهیه نقشه های عین ساخت (as built) و انجام خدمات HAZOP , HAZID و QRA و تهیه نقشه های Plan خطوط لوله و مسیر برق در کریدور پارس جنوبی I منطقه عسلویه
- انجام خدمات نظارت و مهندسی کارگاهی در کریدور پارس 2 شمالی مجتمع های پالایشگاهی پارس جنوبی منطقه تنبک و اختر
- طراحی تفصیلی و پایه خط لوله انتقال گاز ترش از فازهای 6 و 7 و 8 به فازهای 4 و 5 پارس جنوبی
- طراحی تفصیلی و پایه کریدور شمالی پارس 2 پارس جنوبی منطقه تنبک
- انجام خدمات مهندسی ابزار دقیق در پروژه پالایشگاه گاز پارس جنوبی فازهای 20 و 21
- اصلاح و طراحی ساپورت لوله و تهیه نقشه های مربوطه در پروژه نصب تجهیزات مکانیکی سکوی دریایی SPD 12 فاز 12 پارس جنوبی و سکوهای SPD 23 , 24 فازهای 17 و 18 پارس جنوبی