برنا تدبیر بهتا

شرکت مهندسین مشاور برنا تدبیر بهتا با به کارگیری تجربیات نیروهای متخصص و کارآزموده و با شناخت کامل از کلیه روش­ ها و استانداردهای بین ­المللی و جاری در صنایع کشور، آمادگی ارائه خدمات در کلیه مراحل مهندسی، مهندسی خرید و مدیریت پروژه را دارا می­ باشد.

مهندسی مفهومی و برآورد هزینه، مهندسی پایه

مهندسی تفصیلی- خدمات مهندسی شامل مهندسی پایه پیشرفته، مدلسازی سه‌ بعدی، طراحی تفصیلی، تهیه نقشه‌ های Shop Drawing و مدیریت نرم‌ افزار در زمینه‌ های: فرایند و ایمنی، سیویل سازه و معماری، مکانیک و ماشینری، لوله‌کشی و سیستم تهویه، برق و مخابرات،کنترل و ابزار دقیق، خدمات نقشه‌ برداری و تهیه مدارک چون ساخت (As Built ).

خدمات مهندسی خرید، مدیریت پروژه، تهیه اسناد مناقصه و خدمات آموزشی