پروژه اجرای خط لوله انتقال گاز ترش از پالایشگاه 6،7و8 به پالایشگاه 4و5 - ( به روش EPC ) منطقه انرژی پارس جنوبی در عسلویه استان بوشهر
در دست اجرا
1396/01/27
1396/01/28
شرکت نفت و گاز پارس
 پروژه اجرای خط لوله انتقال گاز ترش از پالایشگاه 6،7و8 به پالایشگاه 4و5 - ( به روش EPC )
 منطقه انرژی پارس جنوبی در عسلویه استان بوشهر  
د