ارتقاء سامانه آتش نشانی در انبارهای نفت ایلام، سنندج، بانه، میاندوآب، خوی، پارس آباد، قزوین، رشت، چالوس
در دست اجرا
1396/01/27
1396/01/28
شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی ایران
ارتقاء سامانه آتش نشانی در انبارهای نفت ایلام، سنندج، بانه، میاندوآب، خوی، پارس آباد، قزوین، رشت، چالوس