دفتر مرکزی

تهران – خیابان شهید کلاهدوز ( دولت ) – کوچه صدرا - پلاک 2
تلفن : 1-26602550 -021   --  22647580 -021
فکس : 26602553-021
آدرس الکترونیکی (صنایع واشر سازی بهتا) :       Behta@behta.ir
آدرس الکترونیکی( صنعت سازه ثمین ):             Samin@behta.ir
 آدرس الکترونیکی( برنا تدبیر بهتا):                   Info@behta.ir

map

کارخانه

اهواز ، شهرک صنعتی شماره سه، خیابان سازندگی، فرعی چهارم
صندوق پستی : 1008-61635
تلفن : 14-4427211 -0613 ، 3054311-0916
فکس : 4427217-0613