پروژه های اجرا شده

اهم پروژه های در دست اجرا و اتمام یافته شرکت مهندسین مشاور برنا تدبیر بهتا به ترتیب عبارتند از:

v       طراحی تفصیلی و پایه ارتقا سامانه آتش نشانی در انبارهای نفت شهر های ایلام, سنندج , بانه , میاندواب و خوی

ü     تهیه نقشه های چون ساخت و انجام خدمات  HAZOP ,  HAZID و   QRA و تهیه نقشه های Plan خطوط لوله و مسیربرق در کریدور پارس I منظقه عسلویه

ü     انچام حدمات نظارت و مهندسی کارگاهی در کریدور پارس 2 شمالی مجتمع های پالایشگاهی پارس جنوبی منطقه تنبک و اختر

ü     طراحی تفصیلی و پایه خط لوله انتقال گاز ترش از فازهای 6و7و8 به فازهای 4 و5  پارس جنوبی

ü      طراحی تفصیلی و پایه کریدور شمالی پارس 2 پارس جنوبی منطقه تنبک

ü      انجام خدمات مهندسی ابزاردقیق در پروژه پالایشگاه گاز پارس جنوبی فازهای 20 و 21

ü      اصلاح و طراحی ساپورت لوله و تهیه نقشه های مربوطه در پروژه نصب تجهیزات مکانیکی سکوی  SPD 12 فاز 12 پارس جنوبی و سکوهایSPD 23 , 24فازهای 17 و 18 پارس جنوبی